Koronatiedotus

Kokoamme tälle sivulle ohjeistuksia koronapandemiasta johtuvaan poikkeustilaan liittyen.

Author

Koronatiedotus, päivitetty 4.3.2021

Lappiassa jatketaan hiihtoloman jälkeen edelleen pääosin hybridimallissa

Lappian johtava kriisiryhmä on käynyt keskusteluja paikallisten terveysviranomaisten kanssa alueellisesta koronatilanteesta. Lappiassa toteutettu hybridimalli on toiminut koronan torjunnassa hyvin ja sen jatkaminen on perusteltua myös hiihtoloman jälkeen. Hybridimallilla varmistetaan terveysturvallinen lähiopetus.

Hiihtoloman jälkeen Lappian Kemin ja Tornion toimipisteet jatkavat hybridimallissa nykyisillä linjauksilla (tiedote 15.2.2021). Tervolan, Muonion ja Rovaniemen toimipisteissä jatketaan hiihtoloman jälkeen myös nykyisillä linjauksilla lähiopetuksessa ja hybridimallia voidaan käyttää.

Mikäli alueellinen tai valtakunnallinen tilanne muuttuu, sitä arvioidaan uudelleen ja tiedotamme asiasta heti.

Lappian Kemin ja Tornion toimipisteet jatkavat hybridimallissa lukuvuoden loppuun saakka (tiedote 15.2.2021)

 • Lappian johtava kriisiryhmä on 8.2.2021 käynyt keskustelun johtava lääkäri Jukka Ronkaisen kanssa paikallisesta koronatilanteesta ja näkymistä tulevana keväänä. Ronkainen toi esille, että Lappiassa toteutettu hybridimalli on heidän näkökulmastaan ollut koronan torjunnassa toimiva ja suosittelee sen jatkamista. Koronatilanne on edelleen Länsi-Pohjassa haastava ja rajoitustoimenpiteitä on syytä jatkaa.
 • Kriisiryhmä on tehnyt pitkäkestoisen linjauksen, jota tarkastellaan tiiviisti koronatilanteen mukaan, joko lieventäen tai kiristäen toimenpiteitä vallitsevan tilanteen mukaan. Pitkäkestoisella linjauksella halutaan tukea pitkäjänteistä toimintaa ja lappialaisten hyvinvointia.
 • Linjauksen mukaaLappin Lappian Kemin ja Tornion toimipisteet jatkavat hybridimallissa lukuvuoden loppuun saakka. Tervolassa, Muoniossa ja Rovaniemellä toimitaan Lapin sairaanhoitopiirin linjausten mukaan ja hybridimallia voidaan käyttää.
 • Hybridimallissa opetus toteutuu monimuotoisesti etä- ja lähiopintoina noudattaen tässä esitettyjä linjauksia. Hybridimallilla mahdollistetaan turvallinen lähiopetus tautitilanteesta huolimatta.
 • Muissa työtehtävissä järjestelyt toteutuvat esimiehen päätöksen mukaan lähi- tai etätyönä.
 • Lappian oppilaitosympäristössä opiskelu on turvallista ja mahdollista opettajan opiskelijoille antaman ohjeistuksen mukaisesti. Oppilaitoksen ympäristöjen käyttäminen on mahdollista koronaturvallisuus muun muassa etäisyydet huomioiden. Esimiehillä tulee olla tieto oppilaitoksessa opiskelevista opiskelijoista/ryhmistä.
 • Oppilaitoksen ympäristöjen käyttäminen on mahdollista koronaturvallisuus (mm. käsihygienia, maskit, visiirit ja etäisyydet) huomioiden. Luokkatilanteessa sallitaan samanaikainen läsnäolo 10 hengelle. Työsaleissa voi olla paikalla kokonainen ryhmä, jos etäisyyksistä voidaan huolehtia.
 • Oppimisen tukipalvelut ovat opiskelijoiden tukena. Oppimisen tukipalveluita ovat esimerkiksi Lappian kuraattorien, opinto-ohjaajien, ohjaajien tukipalvelut. Vähävaraiset opiskelijat voivat hakea ammattiopintosäätiöltä taloudellista avustusta opintoihinsa.
 • Huom! Turvaetäisyyssuositus on nyt yli 2m.
 • Oppilaitoksen tiloissa käytetään maskia – eli kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata. Opetustilanteiden tästä poikkeavasta suojautumisesta opiskelijoita ohjaa opettaja.
 • Työelämässä oppiminen voi jatkua työpaikkojen ohjeiden mukaisesti. Mikäli työpaikka vaatii opiskelijalta koronatestiä työelämässäoppimaan pääsemiseksi, on Lappia järjestänyt testauksen tarvittaessa Terveystalon kautta. Opettajan tulee järjestää opiskelijalle pääsy testaukseen.
 • Erityisesti riskiryhmäläisille mahdollistetaan etäopinnot.
 • Opiskelijoille, joiden etäopiskelu aiheuttaa ongelmia valmistumiselle tai opintojen keskeyttämisriskin, mahdollistetaan lähiopinnot. Lähiopintoja suositellaan erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajataustaisille.
 • Ravintola- ja kahvilapalvelut sekä asuntolapalvelut jatkuvat toimipisteissä.
 • Ruokailussa tulee noudattaa ehdottomasti ruokalasta annettuja ohjeistuksia, porrastuksia ja turvavälejä! Ruokalassa on käytettävä maskeja aina muulloin kuin ruokaillessa.
 • Etänä oleville opiskelijoille ei järjestetä ruokailua. Myöskään ateriakorvausta ei makseta.
 • Asuntolassa asuminen on mahdollista.
 • Lähtökohtaisesti opiskelijat käyttävät omia laitteitaan. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta omien laitteiden käyttöön, voidaan Lappialta lainata tietokoneita ja muita opiskeluvälineitä opiskelijoiden tarpeen vaatiessa. Opettaja toimii lainausprosessissa vastuuhenkilönä ja voi jakaa esim. vaunussa olevia koneita opiskelijoille. Samaa laitetta ei kierrätetä opiskelijalta toiselle. Opettaja huolehtii, että laite puhdistetaan ennen luovutusta opiskelijalle tai laite eristetään käytöstä vähintään kolmeksi päiväksi. Lainatuista välineistä tulee pitää kirjaa.
 • Koronaturvallisuusohjeiden noudattaminen on oppilaitoksessa toimittaessa välttämätöntä.

Ruotsin rajaan liittyvät viranomaismääräykset lyhyesti

RUOTSISTA SUOMEEN

 • Suomalainen voi tulla Suomeen vapaasti koska vain (passi tai ajokortti riittää, mutta rajalla olevasta virkahenkilöstä riippuen voidaan kysyä todistustakin rajan ylittämisen syistä).
 • Muun maan kansalainen tarvitsee todistuksen, josta ilmenee painava peruste rajan ylittämiseen tullakseen töihin tai opiskelemaan.
 • Kaikki ohjataan rajalta koronainfoon.
 • Rajan ylittäjälle vahva suositus koronatestaukseen massatestauspisteellä rajalla.

SUOMESTA RUOTSIIN

 • Vakituinen Ruotsissa asuva voi mennä Ruotsiin vapaasti kansalaisuudesta riippumatta (ei tarvitse koronatestejä).
 • Alle 18v voi mennä Ruotsiin vapaasti, samoin tietyt kriittiset määritellyt ammattiryhmät (ei tarvitse koronatestejä), myös muita rajattuja poikkeuksia määritelty mm. sukulaisuuteen liittyen.
 • Muiden on esitettävä rajalla tulos testistä, joka on enintään 48h vanha tai jos on töissä Ruotsissa, niin viikon vanha testi sekä todistus työstä Ruotsissa.
 • Luotamme siihen, että rajan ylittäneillä on oikeudet kulkea ja testaukset on valvottu.
 • Rajaneuvonta ja rajavartiolaitos auttavat lisää.

 Lappia toimii ratkaisussa yhteistyössä tartuntataudeista vastaavien viranomaisten kanssa.

Altistumisesta saat informaation
– Lappia ja terveysviranomaiset ilmoittavat henkilölle suoraan altistumisesta
– Jos et saa erillistä viestiä altistumisesta, et ole altistunut
– THL:n ohjeiden mukaan altistunut ei aiheuta altistumista

Toimi vastuullisesti
Vain sinä tiedät, kuinka olet toiminut ja kuinka sinun tulee toimia vähentääksesi riskiä ympärilläsi.

Huolehdi ja opasta
– Vain terveenä töihin ja opintoihin
– Käsihygieniasta
– Välimatkoista
– Oikeasta yskimisestä

Asenna koronavilkku
Asenna koronavilkku osoitteesta www.koronavilkku.fi. 

Lappia suosittelee testausta
Koronatesti on Lappian suositus kaikissa flunssatapauksissa. Testi suoritetaan julkisten palveluiden toimesta. Testaaminen mahdollistaa tautitapausten rajaamisen ja jäljittämisen sekä antaa mielenrauhaa testatulle.


Opiskelijaa EI ohjata flunssassa terveydenhoitajan vastaanotolle
Koronatilanteesta johtuen terveydenhoitajan vastaanotolle ei saa mennä, mikäli opiskelijalla on flunssaa, kuumetta tai vatsataudin oireita. Opiskelija ohjataan kotiin. Sairastumisesta opiskelijan on ilmoitettava opettajalle. Opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen tai koronapuhelimeen tarvittaessa.


Sairastaminen lähipiirissä, miten toimitaan?
Kun lähipiirissä on flunssa, josta ei tiedetä onko kyseessä korona vai ei: Henkilö tulee töihin/kouluun normaalisti, jos hän on itse terve. Jos hänellä on flunssaoireita kouluun/töihin ei saa tulla. Huomioitava on, että mikäli lähipiirin flunssainen on tullut ulkomailta riskialttiista maasta, arvioidaan tilanne erikseen.

Kun lähipiirissä on todettu korona ja henkilö on altistunut, ei kouluun/töihin saa tulla kahteen viikkoon, vaikka henkilön oma testitulos olisi negatiivinen. Henkilö lienee asetettu karanteeniin jo viranomaisten toimesta tällaisessa tilanteessa. Poissaolevalle opiskelijalle/työntekijälle tehdään ensisijaisesti etäjärjestelyjä, ellei kyseessä ole sairausloma, jolloin opiskeluun/työhön ei pysty. 

Jokaisen on itsenäisesti noudatettava seuraavia ohjeita.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana (ei lievissäkään oireissa) tai koronavirukselle altistuneena.
 • Jos sairastut päivän aikana, niin kotiin on lähdettävä välittömästi.Ilmoita sairaudesta omaohjaajalle heti.
 • Tee flunssa-/koronaoireissa oirearvio ja hakeudu korona –testiin julkisiin palveluihin (yhteystiedot alla).
 • Flunssaisena ei saa mennä Lappian terveydenhoitajan vastaanotolle, vaan hakeudutaan tämän viestin lopussa mainittujen terveydenhuollon palveluiden piiriin.
 • Pese kätesi usein ja huolellisesti mm. kun saavut koululle, ennen kuin syöt ja wc-käynnin jälkeen.
 • Pidä vähintään kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin.
 • Ei kätellä, eikä halata.
 • Muista oikea yskiminen ja aivastaminen kainaloon tai kertakäyttönenäliinaan.
 • Voit halutessasi käyttää suu-nenäsuojusta.
 • Muista hygienia käyttäessäsi yhteisiä laitteita tai työkaluja.
 • Noudata opettajan antamia muita ohjeita.
 • Työelämässä oppimisessa toimitaan työpaikan ohjeiden mukaan.
 • Ota huolesi puheeksi, ratkotaan niitä yhdessä.

Seuraa ajankohtaisia alueellisia yleisiä suosituksia: 

 

Lappian jäsenkuntien Keminmaan, Simon ja Tervolan nettisivuilta ohjataan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Ajankohtaista/uutiset -sivulle.

Yhteystietoja

 • Oirearvio osoitteessa omaolo.fi
 • Mehiläinen-Länsipohjan Koronavirus neuvontanumero on: 040 825 1072 (24h)
 • Muonion päivystävän sairaanhoitajan numero on: 040 703 1147
 • Terveystalon koronaneuvonta: ​​​​​​​030 63 39669* (ma-su 8-20)
 • Lataa Terveystalon oma terveys –sovellus puhelimeen ja käytä ensisijaisesti chat –palvelua
 • Ajantasaista virallista tietoa: www.thl.fi ja valtakunnallisesta neuvontanumerossa 0295 535 535 (arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15). Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.


Pysytään terveinä!