Lappian E-urheilupolku

Yleinen

Lappiassa on mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla osaamispisteitä E-urheilussa. Osaamispisteitä voi kartuttaa osana Lappian urheiluakatemiatoimintaa, harrastamalla E-urheilua omatoimisesti ja/tai suorittamalla E-urheilun valinnainen tutkinnon osa (15 osp).

Opintojen aikana saat itsellesi työkaluja sekä E-urheilun pelaajana sekä toimijana. Lappian kautta voit päästä mukaan SJ Esports Oy:n Young Talents ohjelmaan ja kohti ammattilaisuraa.

Tällä hetkellä valmennettavana pelinä on Counter-Strike.

Lue uutinen E-urheiluun liittyen: Kiinnostaako E-urheilu osana ammattiin opiskelua?

E-urheilijan polku

E -urheilu osana urheiluakatemiatoimintaa tai E-urheilu harrastuksena.

Lappiassa on kolme eri tasoa E-urheilun pelaamisen opinnollistamiseksi

 1. Kilpapelaaminen 1 (urheiluakatemiatoiminta) = pelaajapolku huipulle (mahdollisuus edetä SJ:n Young Talents ohjelmaan)
  – Lappiassa 2 kilpajoukkuetta johon pelaajat valitaan
  – Joukkueet edustavat Lappiaa turnauksissa
  – Opiskelijat urheilijan polulle valitaan ennakkotehtävien ja haastattelujen pohjalta
 2. Kilpapelaaminen
  – Haastajajoukkue, josta mahdollisuus edetä kilpajoukkueeseen
  – Joukkue tekee oman suunnitelman pelaamisesta ja toteuttavat sitä lukuvuoden aikana
  – Joukkuetoimintaan ilmoittaudutaan
 3. Harrastepelaaminen
  – Pelaaja tekee oman suunnitelman E -urheilu pelaamisesta omalla ajalla ja toteuttaa sen

E-urheilu valinnainen tutkinnonosa ”E-urheilualalla toimiminen”.

E-urheilu on valinnainen tutkinnonosa, joka muodostuu valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon osista jokainen ammattiin opiskeleva voi halutessaan valita 5-15 osp.

 • Opiskelija osaa toimia osana E-urheilujoukkuetta
 • Opiskelija ymmärtää E-urheilun ekosysteemin
 • Opiskelija ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin merkityksen osana
  E-urheilua
 • Opiskelija tunnistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ergonomian merkityksen E-urheilussa

Tutkinnon osan aikana käydään läpi mm. joukkueena toimimista, e-urheilun ekosysteemiä, markkinointia, viestintää, fyysistä ja henkistä hyvinvointia, ergonomiaa, ruokavaliota jne.

Olen kiinnostunut E-urheilusta

Author