Kuvassa näkyy viisi innokasta nuorta opiskelijaa

Huoltajalle

Yhteydenpitoa huoltajien ja koulun välillä pidetään Lappiassa erittäin tärkeänä. Huoltajan toivotaan olevan aktiivisesti yhteydessä oppilaitokseen, kun hän haluaa tietoa nuorensa opinnoista tai muista opiskeluun liittyvistä asioista.

Kirjoittaja

Wilma

Wilma on pääasiallinen väline Lappian huoltajille ja opiskelijoille suunnatussa viestinnässä. Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.lappia.fi/. Huoltaja voi myös ladata Wilma-sovelluksen (ladattavissa Play Kaupasta tai App Storesta), niin käyttö onnistuu myös mobiilisti. Huoltajan näkymä on kattavampi selainversiossa kuin mobiilisovelluksessa, joten suosittelemme tarkastelemaan tietoja selaimen kautta. Huoltaja saa tunnukset Wilman huoltajaliittymään nuoren aloitettua opintonsa Lappiassa. Jotta tunnus voidaan luoda, pitää huoltajan sähköpostiosoite olla tallennettuna Lappian järjestelmässä.

Lähetämme Wilma-tiedotteita laajasti eri aiheista läpi lukuvuoden. Wilma-viestien kautta huoltaja voi olla yhteydessä omaohjaajaan, opettajiin, opinto-ohjaajaan, asuntolaohjaajiin ja muihin lappialaisiin, mikäli haluaa käsitellä tarkemmin oman nuorensa asioista. Jotta tiedot tulevat varmasti perille, kannattaa käydä laittamassa Wilman ilmoitusasetukset niin, että tieto uusista tiedotteista ja viesteistä tulee myös sähköpostiin.

Kuvassa Wilman ilmoitusasetukset
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Omaohjaaja

Jokaisella ryhmällä on omaohjaaja, joka kulkee opiskelijan mukana koko opintojen ajan. Huoltaja voi ottaa tilanteessa kuin tilanteessa yhteyttä nuorensa omaohjaajaan. Tieto siitä, kuka on omaohjaaja, löytyy Wilman etusivulta Huollettavasi tiedot-kohdasta ryhmänohjaaja otsikon alta.

Kuvassa Wilman huollettavan tiedot

HOKS – henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijalle suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa oma opintopolku eli laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSiin kirjataan miten, missä ja millä tavoilla opiskelija hankkii tutkintoon vaadittavan osaamisen. Myös huoltajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen. Jos huoltaja haluaa olla mukana HOKSin tekemisessä, hän voi olla yhteydessä nuorensa omaohjaajaan. Huoltaja voi käydä tutustumassa nuorelleen tehtyyn HOKSiin Wilmassa Lomakkeet-toiminnon kautta.

Kuvassa Wilman henkilökohtaistaminen näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Opintojen eteneminen

Huoltaja voi seurata Wilmassa opiskelijan osallistumista opetukseen sekä tarkistaa, miten opinnot ovat edenneet. Tutkinnon osan arvioinnit kirjataan sen jälkeen, kun koko tutkinnon osa on suoritettu. Joskus opiskelijalla on niin laajoja tutkinnon osia, että niiden suorittaminen ajoittuu useammalle lukuvuodelle. Tuolloin suoritusmerkintä näkyy vasta silloin kun tutkinnon osa on kokonaan suoritettu. Huoltajalla on tässäkin tapauksessa mahdollisuus seurata opintojen etenemistä, koska opettajat merkitsevät opintojen edetessä osaaminen saavutettu –tietoja Suoritukset-osioon.

Kuvassa näkyy Wilman suoritukset-näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Työjärjestys

Huoltaja näkee Wilmassa myös huollettavansa työjärjestyksen, johon on merkitty, minkä tutkinnon osan opintoja, missä tilassa ja kenen opettamana minäkin päivänä on.

Työelämässä oppiminen

Huoltaja pääsee katsomaan tarkempia tietoja työelämässä oppimisen paikoista ja ajankohdista Wilman Työpaikalla järjestettävä koulutus-osiosta. Huoltaja näkee tietoja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta myös aiemmin mainitulta Henkilökohtaistaminen (HOKS)-lomakkeelta.

Kuvassa on Wilman työelämässä oppiminen näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Kotiväenillat

Yhteistyö koulun ja kodin välillä on Lappiassa tärkeää. Järjestämme joka syksy aloittavien opiskelijoiden huoltajille ja läheisille kotiväenillat, jolloin kotiväki pääsee tutustumaan nuorensa oppimisympäristöön ja tapaamaan opettajia sekä tukipalveluiden henkilöitä. Huoltajien toivotaan osallistuvan kotiväeniltoihin runsain joukoin.

Huoltajille lähetetään kutsu kotiväeniltaan.

Opiskelijan opas

Opiskelijan oppaaseen on kerätty keskeisimpiä opintoihin liittyviä asioita. Oppaasta löytyvät lisäksi yhteystiedot opiskelijalle tärkeisiin palveluihin. Myös huoltajan on hyvä tutustua tähän tietopakettiin.

Huoltajapalaute

Keräämme huoltajilta palautetta vuosittain. Tämän lisäksi huoltaja voi antaa palautetta mihin aikaan lukuvuotta tahansa olemalla yhteydessä esim. omaohjaajan, rehtoriin tai koulutuspäällikköön. Yhdessä voimme varmistaa sen, että jokainen nuori oppii ja onnistuu opinnoissaan ja saa tukea, kun tarve siihen on.

Huoltajapalautteen teemoina ovat mm. tiedonkulku ja yhteistyö, opetus ja ohjaus, opiskelijan hyvinvointi sekä kiusaamiseen liittyvät havainnot. Huoltajapalaute on lähetetään alaikäisten opiskelijoiden huoltajille Wilma-viestinä.

Opiskelijan opas

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijalle suunnatut palvelut

Lomakkeet ja ohjeet

Yhteystiedot