Kuvassa näkyy viisi innokasta nuorta opiskelijaa

Huoltajalle

Yhteydenpitoa huoltajien ja koulun välillä pidetään Lappiassa erittäin tärkeänä. Huoltajan toivotaan olevan aktiivisesti yhteydessä oppilaitokseen, kun hän haluaa tietoa nuorensa opinnoista tai muista opiskeluun liittyvistä asioista.

Kirjoittaja

Wilma

Wilma on pääasiallinen väline Lappian huoltajille ja opiskelijoille suunnatussa viestinnässä. Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.lappia.fi/. Huoltaja voi myös ladata Wilma-sovelluksen (ladattavissa Play Kaupasta tai App Storesta), niin käyttö onnistuu myös mobiilisti. Huoltajan näkymä on kattavampi selainversiossa kuin mobiilisovelluksessa, joten suosittelemme tarkastelemaan tietoja selaimen kautta. Huoltaja saa tunnukset Wilman huoltajaliittymään nuoren aloitettua opintonsa Lappiassa. Jotta tunnus voidaan luoda, pitää huoltajan sähköpostiosoite olla tallennettuna Lappian järjestelmässä. Jos olet unohtanut Wilman salasanan ja sähköpostiosoitteesi on oppilaitoksen tiedossa, voit tilata uuden salasanan . Mikäli tarvitset apua kirjautumisessa tai sinulla on kysyttävää tunnuksista, ota yhteyttä huollettavasi opiskelupaikan opiskelijapalveluihin.

Lähetämme Wilma-tiedotteita ja -viestejä laajasti eri aiheista läpi lukuvuoden. Wilma-viestien kautta huoltaja voi olla yhteydessä omaohjaajaan, opettajiin, opinto-ohjaajaan, asuntolaohjaajiin ja muihin lappialaisiin, mikäli haluaa käsitellä tarkemmin oman nuorensa asioista. Jotta tiedot tulevat varmasti perille, kannattaa huoltajan käydä laittamassa Wilman ilmoitusasetukset niin, että tieto uusista tiedotteista ja viesteistä tulee myös sähköpostiin.

Kuvassa Wilman ilmoitusasetukset
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Omaohjaaja

Jokaisella ryhmällä on omaohjaaja, joka kulkee opiskelijan mukana koko opintojen ajan. Huoltaja voi ottaa tilanteessa kuin tilanteessa yhteyttä nuorensa omaohjaajaan. Tieto siitä, kuka on omaohjaaja, löytyy Wilman etusivulta Huollettavasi tiedot-kohdasta ryhmänohjaaja otsikon alta.

Kuvassa Wilman huollettavan tiedot

HOKS – henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijalle suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa oma opintopolku eli laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSiin kirjataan miten, missä ja millä tavoilla opiskelija hankkii tutkintoon vaadittavan osaamisen. Myös huoltajalla on halutessaan mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen. Jos huoltaja haluaa olla mukana HOKSin tekemisessä, hän voi olla yhteydessä nuorensa omaohjaajaan. Huoltaja voi käydä tutustumassa nuorelleen tehtyyn HOKSiin Wilmassa Lomakkeet-toiminnon kautta.

Kuvassa Wilman henkilökohtaistaminen näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Opintojen eteneminen

Huoltaja voi seurata Wilmassa opiskelijan osallistumista opetukseen sekä tarkistaa, miten opinnot ovat edenneet. Tutkinnon osan arvioinnit kirjataan sen jälkeen, kun koko tutkinnon osa on suoritettu. Joskus opiskelijalla on niin laajoja tutkinnon osia, että niiden suorittaminen ajoittuu useammalle lukuvuodelle. Tuolloin suoritusmerkintä näkyy vasta silloin kun tutkinnon osa on kokonaan suoritettu. Huoltajalla on tässäkin tapauksessa mahdollisuus seurata opintojen etenemistä, koska opettajat merkitsevät opintojen edetessä Saavutettu –tietoja Suoritukset-osioon.

Kuvassa näkyy Wilman suoritukset-näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Työjärjestys

Huoltaja näkee Wilmassa huollettavansa työjärjestyksen, johon on merkitty, minkä tutkinnon osan opintoja, missä tilassa ja kenen opettamana minäkin päivänä on.

Työelämässä oppiminen

Huoltaja pääsee katsomaan tarkempia tietoja työelämässä oppimisen paikoista ja ajankohdista Wilman Työpaikalla järjestettävä koulutus-osiosta. Huoltaja näkee tietoja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta myös aiemmin mainitulta Henkilökohtaistaminen (HOKS)-lomakkeelta.

Kuvassa on Wilman työelämässä oppiminen näkymä
(Kuva avautuu klikkaamalla suuremmaksi)

Kotiväenillat

Yhteistyö koulun ja kodin välillä on Lappiassa tärkeää. Järjestämme joka syksy aloittavien opiskelijoiden huoltajille ja läheisille kotiväenillat, jolloin kotiväki pääsee tutustumaan nuorensa oppimisympäristöön ja tapaamaan opettajia sekä tukipalveluiden henkilöitä. Huoltajien toivotaan osallistuvan kotiväeniltoihin runsain joukoin. Huoltajille lähetetään kotiväenillan kutsu ilmoittautumisohjeineen Wilma-viestinä.

Opiskelijan opas

Opiskelijan oppaaseen on kerätty keskeisimpiä opintoihin liittyviä asioita. Oppaasta löytyvät lisäksi yhteystiedot opiskelijalle tärkeisiin palveluihin. Myös huoltajan on hyvä tutustua tähän tietopakettiin.

Huoltajapalaute

Keräämme huoltajilta palautetta vuosittain. Tämän lisäksi huoltaja voi antaa palautetta mihin aikaan lukuvuotta tahansa olemalla yhteydessä esim. omaohjaajan, rehtoriin tai koulutuspäällikköön. Yhdessä voimme varmistaa sen, että jokainen nuori oppii ja onnistuu opinnoissaan ja saa tukea, kun tarve siihen on.

Huoltajapalautteen teemoina ovat mm. tiedonkulku ja yhteistyö, opetus ja ohjaus, opiskelijan hyvinvointi sekä kiusaamiseen liittyvät havainnot. Huoltajapalaute lähetetään alaikäisten opiskelijoiden huoltajille Wilma-viestinä. Seuraavan kerran palautetta kerätään marraskuussa 2024.

Todistus

Kun henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) tavoitteeksi asetettu osaaminen on saavutettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen tai todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Todistus voidaan kirjoittaa, kun kaikki suoritukset on tehty ja kirjattu opiskelijahallintojärjestelmään. Todistuksen laatimiseen allekirjoituksineen on varattava aikaa noin kaksi viikkoa.

Lappiassa on siirrytty antamaan tutkintotodistukset sähköisinä 1.8.2023 alkaen. Lappiassa on päätetty siirtymäaika vuoden 2023 loppuun. Siirtymäaikana opiskelija saa todistusjäljennöksen myös paperisena. Jos opiskelija haluaa jatkossa oikeaksi todistetun jäljennöksen paperilla, tulee hänen laittaa Wilmasta löytyvään Opiskelijan tiedot -lomakkeeseen merkintä ”haluan todistuskopion paperisena”. Paperikopio ei ole virallinen tutkintotodistus. Lisätietoja sähköisestä todistuksesta löytyy Sähköinen opintotoimisto Atomi – opiskelijalle.lappia.fi -sivulta.

Nimen julkaisulupa valmistuneiden listalla

Valmistuneiden nimet julkaistaan Lappian www-sivulla sekä muissa oppilaitoksen kanavissa. Lisäksi valmistuneiden tiedot toimitetaan Lapin alueen medioihin. Nimi julkaistaan, jos opiskelija on antanut siihen luvan. Wilmassa on oletustietona, että julkaisulupaa ei ole. Opiskelija pääsee antamaan julkaisuluvan Wilmassa seuraavasti:

Avaa Menu-valikko ja valitse listalta Lomakkeet. Sen jälkeen valitse Opiskelijan tiedot -lomake.

  • Ruksi valintaruudussa = kyllä, nimeni saa julkaista valmistuessani
  • Valintaruutu tyhjänä = ei, en halua, että nimeni julkaistaan valmistuessani

Valmistujaisjuhla

Lappiassa valmistuminen on mahdollista ympäri vuoden. Järjestämme valmistujaisjuhlan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn aikana valmistuneita juhlitaan joulukuussa ja keväällä valmistuneita touko-kesäkuussa. Valmistujaisjuhlaan osallistumisesta tulee ilmoittaa omaohjaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen valmistujaisjuhlaa.  Valmistujaisjuhlaan ovat tervetulleita valmistuneet läheisineen. Tänä vuonna valmistujaisjuhlat järjestetään seuraavina päivinä:

Kevään 2024 aikana valmistuneiden juhlat:

31.5.2024

klo 9 Kemin Tietokadun ja Sammonkadun toimipisteiden valmistujaisjuhla, Aurinko-ravintola, Tietokatu 2, Kemi

klo 12 Kemin Meripuistokadun toimipisteen valmistujaisjuhla, Aurinko-ravintola, Tietokatu 2, Kemi

klo 11 Louen toimipaikan valmistujaisjuhla, Kätkävaarantie 69, Loue

klo 10 Tornion toimipisteen valmistujaisjuhla, Musiikkitalo, Etappitie 6, Tornio

Muonion ja Rovaniemen valmistujaisjuhlien aikataulut tarkentuvat myöhemmin

 

Syksyn 2024 aikana valmistuneiden juhlat pidetään 19.12.2024

 

Lappian opiskelija-asuntolat

Opiskelijan opas

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijalle suunnatut palvelut

Lomakkeet ja ohjeet

Yhteystiedot