Kuvassa kolme ihmistä pitämässä kylttejä, joissa lukee vaikuttaminen, tiimit, opiskelijakunta, opiskelijafoorumi ja palaute

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet

Opiskelijana sinulla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa opintoihisi ja Lappian toimintaan.

Opiskelijakunta

Kaikki Ammattiopisto Lappian opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa, kun koulutuksen järjestäjä kuulee opiskelijoita ennen opintoihin tai opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan pääset vaikuttamaan yhteisiin asioihin, kehittämään Lappian toimintaa, parantamaan opiskeluympäristön viihtyisyyttä ja järjestämään tapahtumia, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken. Opiskelijat valitsevat vuosittain keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet saavat osaamispisteitä opintoihinsa. Lisäksi opiskelija saa opintojen päätteeksi todistuksen opiskelijakunnan hallituksessa toimimisesta.

Opiskelijafoorumi

Opiskelijalähtöisesti toteutetun opiskelijafoorumin tarkoituksena on kuulla opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita sekä kehittää yhdessä Lappian toimintaa ja tehdä Lappiasta entistä parempi opiskelupaikka. Tavoitteena on, että jokaisesta opiskelijaryhmästä valitaan edustaja opiskelijafoorumiin. Opiskelijafoorumissa ryhmien edustajat tapaavat talon johtoa ja voivat vapaamuotoisesti nostaa aloilta esille tulleita asioita sekä viedä vastaavasti viestiä foorumista omaan opiskelijaryhmään. Opiskelijafoorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin.

Tiimit ja työryhmät

Tiimien ja työryhmien toimintaan osallistetaan koko Lappia, myös opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitus nimeää vuosittain opiskelijajäsenet tiimeihin ja työryhmiin. Myös Lappian johtoryhmään, yhtymävaltuustoon sekä johdon sparrauksiin on nimetty opiskelijaedustajat. Lappiassa toimii myös kestävän kehityksen opiskelijatiimi. Tällä tavalla varmistetaan, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin kehittämisessä ja päätöksenteossa. 

Tutortoiminta

Tutortoiminnan ajatuksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutorit voivat olla mukana yhdessä omaohjaajien kanssa uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä, ohjauksessa ja ruokailuissa. Lisäksi tutorit järjestävät yhteishenkeä lisääviä tapahtumia sekä osallistuvat messuille, tutustujien kierrättämiseen kampuksilla ja alojen markkinointiin. Tutortoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille järjestetään tutorkoulutus. Tutoropiskelijana toimimisesta saa osaamispisteitä opintoihin.

Ota yhteyttä

Granfors Maria

Kuraattori
puh.+358504303111
Opiskelijahuolto
Kemi, Tietokatu 2

Hellevaara Anni

Kuraattori
puh.+358504708022
Opiskelijahuolto
Tornio, Urheilukatu 6