Opiskelijan opas

Opiskelijan oppaasta löydät erilaisia käytännön tietoja opintoihin liittyvistä asioista, kuten yleisiä ohjeita, tietoa osaamisen hankkimisesta, opetusjärjestelyistä ja sisällöistä sekä opiskelijapalveluista.

Opiskelijan opas

Opiskelijan opas

Ammatillinen perustutkinto

Ammattillinen perustutkinto on 180 osaamispistettä (ammatilliset tutkinnon osat 145 osp ja yhteiset tutkinnon osat 35 osp) ja kestää noin 2-3 vuotta. Kaikille opiskelijoille tehdään alkukartoituksen jälkeen HOKS (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Ennen opintojen alkamista selvitetään kattavasti opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

 

Työelämässä oppiminen

Osa ammatillisen opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista opiskellaan työpaikoilla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työelämässä oppimista varten tehdään kirjallinen koulutussopimus tai oppisopimus. Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan, joka käy työpaikoilla ohjauskäynneillä.

 

Näytöt ja näyttöympäristö

Ammatillinen osaaminen osoitetaan aidoissa käytännön työtehtävissä. Näyttöympäristö valitaan siten, että niissä voidaan osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen.

 

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

 

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.

Kansainvälisyys

Lappian opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi ulkomailla. Alasi kv-vastaavat tiedottavat kansainvälisistä mahdollisuuksista.

Kansainvälisyys opiskelijalle

Rakennusalan yrittäjänainen nojaa lautaan

Yrittäjyys

Ammattiopisto Lappia tarjoaa opiskelijoilleen matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä opintojen aikana. Mikäli saat uuden palvelu-/tuoteidean, voit testata ja kehittää sitä NY-harjoitusyritystoiminnan tai Tekevä Lappia Osuuskunnan kautta.

Yrittäjyysasioissa tukenasi

Konttaniemi Juhamatti

Yrittäjyysvalmentaja
puh.+358 40 186 3238
Osaamispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Opiskelijapalaute

Ammatillisten oppilaitosten tutkinto-opiskelijoilta ja Valma-opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen aloitus- ja päättövaiheessa (aloituskysely ja päättökysely).

Opiskelijapalaute

Ihminen kasaa puisia hymynaamoja