Yrittäjyysneuvonta

Lappian yrittäjyysneuvonta tarjoaa opiskelijoille asiantuntevaa apua ja ohjausta liiketoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Yrittäjyysneuvonnan tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja tarjota tarvittavia resursseja ja tukea opiskelijoille, jotka haluavat ryhtyä yrittäjiksi tai kehittää jo olemassa olevaa yritystoimintaansa. Voit tulla myös vain juttelemaan, jos olet kiinnostunut tietämään lisää yrittämisestä.

Kirjoittaja

Yrittäjyysneuvonnan palvelut sisältävät:

Yritysideoiden kehittäminen: Yrittäjyysneuvoja auttaa opiskelijoita kehittämään ja arvioimaan liikeideoitaan. Yrittäjyysneuvoja tarjoaa sparrausta ja neuvoja siitä, miten ideaa voi jalostaa toimivaksi liiketoimintakonseptiksi.

Liiketoimintasuunnitelmat: Yrittäjyysneuvoja auttaa opiskelijoita laatimaan liiketoimintasuunnitelmia, jotka ovat tärkeitä uuden yrityksen perustamisessa tai olemassa olevan yrityksen kehittämisessä. Hän voi antaa ohjausta suunnitelman eri osa-alueilla, kuten markkinointi, taloushallinto ja toiminnan kuvaus.

Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen: Yrittäjyysneuvoja auttaa opiskelijoita tunnistamaan erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, kuten avustuksia, lainoja tai muita yritystukia. Hän voi myös ohjata opiskelijoita oikeiden rahoituslähteiden pariin ja auttaa heitä valmistelemaan rahoitushakemuksia.

Verkostot ja yhteistyökumppanit: Yrittäjyysneuvonta voi tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja luoda yhteyksiä alueen muihin yrittäjiin ja yrityksiin. Yrittäjyysneuvoja voi myös auttaa opiskelijoita löytämään potentiaalisia yhteistyökumppaneita tai mentoreita, jotka voivat tarjota arvokasta tukea ja neuvontaa.

Koulutus- ja valmennusohjelmat: Yrittäjyysneuvonta voi järjestää erilaisia koulutus- ja valmennusohjelmia, jotka auttavat opiskelijoita kehittämään tarvittavia taitoja ja osaamista yrittäjyydessä. Näihin ohjelmiin voi kuulua esimerkiksi markkinointi, myynti, taloushallinto, johtaminen ja innovaatiot.

TEKEVÄ LAPPIA Osuuskunta: Infoa osuuskunta yritysmuodosta ja Lappialla toimivasta Tekevä Lappia osuuskunnasta ja miten osuuskuntaan voi liittyä. Lue lisää Tekevä Lappia Osuuskunnasta.

Varaa aika yrittäjyysneuvontaan

Yrittäjyysneuvojalle voi varata ajan joka kuukausi (pl. heinäkuu) virtuaalisena Teams-sovelluksessa. Voit varata itsellesi henkilökohtaisen 20 minuutin ajan.

Varaa henkilökohtainen aika

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja ja puhuu ulkona tietokoneen välityksellä